15.7.14

Nötron Bombası Aşkına

aziz nesin

Dün Aziz Nesin'e ait "Yüz Liraya Bir Deli" kitabını okudum yatmadan önce. Kitaptaki bir makaleyi -Nötron bombası uygarlığı kurtaracaktır- uyuyana kadar da kafamda döndürüp durdum. Yine kitapta yazdığına göre yayınlandığı zaman da baya bir sükse yapan bu makale gerçek bir kara mizah ürünü. Kara mizahtaki inceliği, ironiyi kavramak bazen hiç de kolay değildir. Aziz Nesin'in de başına da aynı durum gelmiş. Birçok yazar ve eleştirmen onu yerden yere vurup: "Nasıl olur da Aziz Nesin nötron bombasını savunur?" Bu kara mizahtan bazı kısımlar;

"Birinci, arkadan ikinci Dünya Savaşı'nın korkunç sonuçlarından çok büyük ders alındı. Bu iki dünya savaşı sonunda görüldi ki, uygarlığın büyük yapıtları olan tarihsel anıtlar, büyük yapılar, tapınaklar, köprüler, uygarlığımıza onur veren müzeler teknik ilerlemenin hem ürünü hem de üreticisi olan fabrikalar, bütün okul ve üniversite yapıtları, uygarlığın bütün tarihsel belgelerini koruyan kitaplıklar ve bütün büyük kentler yakılıp yıkılıp yok ediliyor. Bu yakılıp yıkılıp yok edilen şeyler, uygarlığın ta kendisiydi.
Gerek Birinci ve gerek İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılıp yok edilen bu uygarlık yapıtlarının onarılması, eski biçimine sokulması, yeniden yapılması çok zor ve pahalı olmuştu.
İşte bu yanıtlamak için çok çalışıldı, çok araştırmalar yapıldı. Öyle bir silah yapılmalıydı ki, düşmanı öldürsün, ama taşa, betona, toprağa, demire, çimentoya zarar vermesin. Öyle ya, hiçkimse, betona, demire, taşa düşman değildi. Uygarlığın yapıtlarını oluşturan, zavallı taşın, betonun, demirin, tahtanın ne suçu günahı vardı ki yıkılıp yakılıp yok edilsinler!.. Bütün bu çalışmalar ve araştırmalar sonunda buluna buluna nötron bombası buluşu başarıldı. Görülüyor ki, nötron bombası, uygarlığı koruyup kurtaracak olan bir silahtır ve yaşadığımız çağın en büyük mucizesidir. Düşünebiliyor musunuz ki, -tasarlamak bile zor- uygarlık yapıtları olan yapıların bütün girinti ve çıkıntılarına dek sızacak ve buralardaki bütün canlıları yok edecek olan bir nötron bombası, o yapıların badanalarına, kapı ve pencerelerin boyalarına, yerdeki halılara, perdelerin dantelalarına, aynaların yaldızlı çerçevelerine, duvar kağıtlarına, mobilyaların cilasına dek hiçbir maddesine zarar vermeyecek, pencere camları bile zangırdamayacaktır. Bundan daha insani ve uygar bir silah düşünülebilir mi?..." 

"...Kimileri, çağımızın en büyük mucizesi ve bütün uygarlığımızı kurtaracak nötron bombasının, insanları öldürdüğü için, kullanılmasına karşı gelmektedir. Şunu unutuyorlar: Hem insanları öldürmeyecek, hem de yapıları yıkıp yok etmeyecek bomba başka ne... işe yarayacaktır? Bir bombayla, haşereleri öldürücü ilaç pompalarını birbirine karıştırıyorlar: Nötron bombası sinek pompası değildir.
Her iki dünya savaşında ölen insan sayısı aşağı yukarı altmış milyon kadardır. O altmış milyon insan ölmemiş olsaydı, otuz şunca yıldanberi üreyerek artacaklar ve bugün enaz ikiyüz milyon olacaklardı. Zaten sığışamadığımız, bize bile dar gelen dünyamıza ikiyüz milyon insan daha eklerseniz, dünyamız büsbütün yaşanılmaz olurdu..."

"...Bilindiği gibi, dünya pazarında fiyat düşürmemek için, gereksinilenden çok üretilen tahıl, patates, kahve gibi tarımsal ürünler denize dökülerek yada yakılarak yok edilmektedir. Bu yüzdendir ki, tarımsal planlamada, kimi çiftçilere o yıl, örneğin tarlalarına buğday  ekmemeleri karşılığında, sanki buğday ekip ürün almışlar gibi, ekilmemiş buğdayların parası ödenmektedir. Dünya pazarında fiyat kırmamak için yok edilen patates, tahıl, kahve vb. tarımsal ürünlerin yakılarak yok edilmesi gibi, dünya gereksiniminden fazla bulunan insanları yok etmek, çok aleyhimize propogandalara neden olacağından doğru değildir. Bu yüzden, insanların sayıları savaşlarda doğal biçimde azaltılarak dünya nüfusunu dengede tutmak en akılcı ve yerinde bir önlemdir..."

"...Nötron bombasına karşı olanların ne istediklerini anlamak gerçekten zordur. Yani nötron bombasının öldürdüğü insanlarla birlikte, ille de uygarlığın yapıtı olan müzelerin, bilim laboratuvarlarının, anıtların, tapınakların, okul ve üniversite yapılarının, kitaplıkların, fabrikaların da yakılıp yıkılıp yok edilmesini mi istiyorlar?
Nötron bombasına karşı olanlar bir de şunu unutuyorlar: Nötron bombasının patlamasıyla ölecek olanlar hiç bir zaman uygarlığın sahibi olan biz uygar insanlar olmayacağız.
"Sanat Dergisi", 6 Mart 1978

-Aziz Nesin, Yüz Liraya Bir Deli, Nesin Yayınevi, 1961, Syf.105-

     

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder